FANDOM


Nishida: "I hope you have no regrets."
Tsukasa: "What? Whose side are you on?"
Nishida: "I'm on the side of justice."
Tsukasa questions Nishida's intentions.

"Bye bye, stupid guy" (ばいばいバカ男 () Bai bai baka otoko) is the third episode of the sequel series, Hana Yori Dango Returns. It aired on January 19, 2007 and was followed by the fourth episode, "Perilous battle" on January 26.

Tsukushi Makino misunderstands the situation, when she sees Shigeru Okawahara and Tsukasa Domyoji kiss. She resolves to give up on Tsukasa, eventually pushing Tsukasa to ask Shigeru to be his girlfriend.

Plot

Coming Soon!

Cast and characters

Character Actor Notes
Akira Mimasaka Tsuyoshi Abe
Chieko Makino Mako Ishino
Erika Ayuhara Aki Fukada
Haruo Makino Susumu Kobayashi
Kaede Domyoji Mariko Kaga
Minako Yamano Emiko Matsuoka
Nishida David Ito
Rui Hanazawa Shun Oguri
Sachiyo Sengoku Takako Kato
Shigeru Okawahara Natsuki Kato
Sojiro Nishikado Shota Matsuda
Susumu Makino Satoshi Tomiura
Tsukasa Domyoji Jun Matsumoto
Tsukushi Makino Mao Inoue
Yuki Matsuoka Aki Nishihara
Yuriko Asai Saki Seto

Other

Guest roles

Ratings

Video Research Ltd.
Kanto Kansai
19.2% 19.9%

Notes

  • Tsukasa mixes up kanji again, when he explains to Shigeru that you get the "aka" ( () "clear, bright") from "akashi" and the "shiro" ( () "white") from "shiroi" to get "akashiro", which he thinks means "obvious". Actually, the two kanji together mean "meihaku" (明白 () "clearly").[1][2][3]
  • One of the foreigners comments that Tsukasa's hair reminds him of Lionel Richie.

References

See also